Informació sobre el servei d´ocupació

El servei d'ocupació del Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana s'encarrega de gestionar les ofertes de treball que hi arriben. Estes poden arribar de dos formes diferents: com a oferta d'ocupació per part d'una empresa o com a sol•licitud de serveis professionals per part d'un particular.

Les ofertes d'ocupació estaran accessibles als col•legiats en una zona privada (intranet). Els col•legiats interessats respondran directament a l'empresa sol•licitant.

Les sol•licituds de serveis professionals són demandes dels particulars per a localitzar un logopeda, bé per a atenció domiciliària, en gabinet o per a qualsevol altra opció. Fins ara el Col•legi facilita al particular les dades dels col•legiats que han manifestat el seu interés per atendre eixa demanda. Per descomptat, l'elecció final correspon al particular, que triarà a qui més li interesse.

Una vegada estiga actiu el buscador de logopedes en la pàgina web, serà el propi particular qui puga triar el logopeda accedint a la base de dades segons la localitat, el tipus de servei, etc. En este buscador només apareixeran les dades dels col•legiats que n’hagen autoritzat la publicació.